Metamorfoze Culturale Băcăuane

Asociaţia ,,Centrul European de Educaţie şi Training” Bacău, a derulat în perioada august – noiembrie 2013, proiectul “Metamorfoze culturale băcăuane”, finanţat din fondurile Consiliului Județean Bacău, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general conform Legii 350/2005.

Scopul proiectului a fost acela de a promova cultura tradițională și contemporană a județului Bacău prin intermediul metodei imaginilor de contrast, tehnica menită să evidențieze astfel permanenta dezvoltare și rafinare a valorilor materiale și spirituale create de locuitorii acestor meleaguri.

Afluxul mare de vizitatori la expozitiile de fotografie culturală organizate în cele cinci locații vizate de proiect: oraşele Târgu Ocna, Slănic Moldova și Dărmăneşti, respectiv comunele Ştefan cel Mare și Oituz, ne îndreptățește să afirmăm că proiectul a fost un succes. Mulțumim tuturor!

Promovând cultura investim in viitorul județului nostru – Bacău.