PHOTOVOICE & CAFENEAUA PUBLICĂ

Asociația „Centrul European de Educație și Training” a organizat, în locațiile prevăzute prin proiect, expozițiile interactive de fotografie după metoda „Photovoice”, conexate cu sesiuni de consultare, schimb de informaţii şi participare largă în luarea deciziilor după modelul metodei de dialog activ „Cafeneaua publică”.
Tematica acestor întălniri a fost apărarea și consolidarea democrației și combaterea discriminării de orice fel, activitatea derulându-se în cadrul proiectului ,,Promovarea, apărarea și consolidarea valorilor democratice – o provocare majoră pentru tânăra generație din județul Bacău”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Participanții au dobândit în cadrul acestor evenimente abilitatea de a utiliza fotografia ca mijloc de comunicare vizuală, cu puternic impact emoțional pentru întreaga comunitate, precum și capacitatea de consultare şi participare activă în luarea deciziilor.
Mulțumim tuturor celor implicați în derularea acestor activități – conducere, profesori, elevi, invitați, pentru implicare și entuziasm.

Fotografii:

Școala „Nicolae Iorga, Bacău

Școala gimnazială nr 1, Faraoani

Colegiul Tehnic „Ion Borcea”, Buhuși

Școala „Domnița Maria”, Bacău

Școala Gimnazială Nr. 1, Valea Seacă

Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias”, Sascut

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Bacău

Școala „Alexandru Ioan Cuza”, Bacău

Colegiul Național “Ferdinand I”, Bacău