Curs acreditat ANC: „Lucrător de tineret”

Asociația „Centrul European de Educație și Training” – Bacău a organizat, pentru tinerii din municipiul Bacău, un curs acreditat ANC de „Lucrător de tineret”, activitate în cadrul proiectului „Clubul tinerilor antreprenori băcăuani, realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Cursul a urmărit formarea, dezvoltarea și perfecționarea abilităților și competențelor specifice ocupației, referitoare la: Proiectarea planului de dezvoltare personală și profesională, Informarea beneficiarilor, Sprijinirea procesului de învățare nonformală în rândul tinerilor, Dezvoltarea cooperării în comunitate.

La finalul perioadei de instruire, cursanții au fost examinați de o comisie ANC care a certificat nivelul de pregătire al acestora în domeniul ocupației de „Lucrător de tineret”.
Cursul a fost susținut de Monica Andrei și Dan Ignat .
Mulțumim tuturor!