Evenimente de informare – Proiect „Prietenul la nevoie se cunoaște”

Asociația „Centrul European de Educație și Training” – Bacău , a organizat o serie de evenimente de informare și promovare a obiectivelor și activităților proiectului „Prietenul la nevoie se cunoaște” – consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră pentru tinerii cu vulnerabilitate socială multiplă – la Colegiul Tehnic „I. Borcea” din Buhuși, Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moinești și Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut, toate din județul Bacău.
Întâlnirile interactive cu elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ sus menționate au avut drept scop transmiterea cât mai eficientă, clară și completă a informațiilor relevante despre obiectivele și activitățile proiectului, precum și demararea procesului de selecție și formare a grupului țintă.
Întrunirile interactive, care s-a bucurat de un real succes în rândul participanților, au fost susținute de Monica Andrei și Dan Ignat .
Iată câteva instantanee de la evenimentele desfășurate:

Colegiul Tehnic „I. Borcea” din Buhuși

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut

Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moinești

Mulțumim tuturor!

Campanie de autocunoaștere, evaluare și autoevaluare a valorilor personale și a abilităților profesionale

Asociația „Centrul European de Educație și Training” – Bacău a organizat la Universitatea „George Bacovia”, Campania de autocunoaștere, evaluare și autoevaluare a valorilor personale și a abilităților profesionale, destinată tinerilor cu vulnerabilitate socială multiplă, în special și publicului larg, în general.
Manifestarea a fost parte integrantă a proiectului „Prietenul la nevoie se cunoaște – consiliere pentru dezvoltare personală și orientare în carieră pentru tinerii cu vulnerabilitate socială multiplă”, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.
La eveniment au participat tineri, elevi și cadre didactice din Bacău, Buhuși, Sascut și Moinești.
Întâlnirea interactivă susținută de Monica Andrei și Dan Ignat s-a bucurat de un real succes în rândul participanților.
Mulțumim tuturor!