Curs acreditat ANC: „Competențe antreprenoriale”

Asociația „Centrul European de Educație și Training” – Bacău a organizat, pentru tinerii din municipiul Bacău, un curs acreditat ANC de „Competențe antreprenoriale”, activitate în cadrul proiectului „Clubul tinerilor antreprenori băcăuani, realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Cursul a urmărit formarea, dezvoltarea și perfecționarea abilităților și competențelor în domeniul afacerilor, în rândul tinerei generații băcăuane, cu scopul de a revigora și relansa economic urbea noastră și astfel de a susține pe termen mediu și lung campania de atragere a investițiilor profitabile și, totodată, de stopare e migrației cauzate de nivelul modest de trai din regiune.
Tematica cursului a cuprins, fără a se limita la acestea, următoarele capitole: ce este antreprenoriatul, analiza SWOT, crearea strategiei firmei, managementul resurselor umane, promovarea si dezvoltarea afacerii, elaborarea planurilor de afacere, marketing, relația cu clientul, comunicare și dezvoltare durabilă.

La finalul cursului, tinerii participanți au fost examinați de o comisie ANC care a certificat nivelul de pregătire al acestora în domeniul antreprenoriatului.
Cursul a fost susținut de Monica Andrei și Dan Ignat .
Mulțumim tuturor!

Conferința: „Succesul se clădește pas cu pas”

Asociația „Centrul European de Educație și Training” – Bacău a organizat, la Universitatea „George Bacovia”, Conferința de deschidere a proiectului „Clubul tinerilor antreprenori băcăuani, realizat cu sprijinul Primarului Municipiului Bacău și al Consiliului Local al Municipiului Bacău, care a avut drept motto sloganul: „Succesul se clădește pas cu pas”.

Evenimentul a avut scopul de a informa publicul larg, în general și tinerii din municipiul Bacău, în special, cu privire la obiectivele, activitățile și graficul de derulare al acestora pe parcursul proiectului, precum și la conștientizarea participanții cu privire la importanța și beneficiile pe care le are dezvoltarea personală, orientarea în carieră, antreprenoriatul și voluntariatul pentru viitorul lor și al comunității din care fac parte.
Conferința,  susținută de Monica Andrei și Dan Ignat a generat  un real interes din partea celor prezenți.
Mulțumim tuturor!